Vurderer du å ta kontakt med psykolog? 


Sliter du med ubehagelige følelser og vanskelige tanker? 

Opplever du nedstemthet, angst og bekymringer, eller står du i en vanskelig livssituasjon? 

Ønsker du å få bedre livskvalitet og i større grad leve etter egne ønsker og behov?


Hva kan jeg hjelpe deg med?

Det er mange ulike grunner til at en velger å ta kontakt med en psykolog. Det kan være at en sliter med nedstemthet, angst, traumer eller vonde minner, irritabilitet, bekymringer, vonde tanker og vanskelige følelser. Andre tar kontakt med psykolog på grunn av livskriser og relasjonelle vansker.


I dag krever samfunnet et visst tempo når mye handler om effektivitet og produktivitet. Som en konsekvens av dette, så har hyppigheten av utbrenthet, utmattelse, søvnproblemer, smerte og stress  økt i befolkningen. Mange trenger hjelp av psykolog til å mestre slike utfordringer.

Stadig flere tar kontakt med psykolog fordi de har et ønske om å forstå seg selv og egne reaksjonsmønstre bedre. Å gå til psykolog for å bli bedre kjent med seg selv kan være en god investering i egen helse.


Hva er terapi og hvordan foregår det?

Første samtale kalles gjerne en vurderingssamtale. Da har vi fokus på årsaken til at du tar kontakt, hva du sliter med og om jeg kan hjelpe deg. Vi planlegger sammen et behandlingsforløp og setter en målsetning for behandlingen. Om du ønsker det, så kan det gjøres en utredning for å sette en diagnose. Hvis du ikke ønsker dette, så starter vi på terapiprosessen timen etter vurderingssamtalen. 

Psykologen tilpasser terapien til hver enkelt person. Generelt handler terapi om endring av ubehagelige og problematiske tanker, følelser og atferd. Målet er at disse tankene, handlingene eller følelsene ikke lenger skal dominere og hemme deg i å leve et tilfredsstillende liv basert på egne behov og ønsker. Terapi er en aktiv prosess, og det anbefales at du er motivert for endring når du starter en terapiprosess. Psykologen vil i samarbeid med deg lage en målsetning for terapien og jobbe aktivt for å nå dette målet. Psykologen vil også i samarbeid med deg evaluere effekten av terapien med jevne mellomrom. Lengden på terapien kan variere. Noen velger å gå i lengre forløp, mens andre opplever at vanskene slipper taket etter noen få timer hos psykolog. Av og til vil psykologen anbefale avslutning dersom en vurderer at en ikke kommer lengre i behandlingen. I slike tilfeller kan det være psykologen anbefaler annen terapeut eller annen type oppfølging. Covid 19: Jeg følger retningslinjer for smittevern.

Ved behov så tilbyr jeg videokonsultasjon på sikker og brukervennlig plattform.